دوره آموزش فتوشاپ (رایگان)


دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۱۳٫۲٫ بُرش زدن صفحه کار (بوم نقاشی) با ابزار Crop و بُرش پرسپکتیو

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۱۴٫۲٫ رنگ های Foreground و Background و تشریح پنجره Color Picker

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۱۵٫۲٫ نمونه برداری از رنگ با ابزار قطره چکان (Eyedropper) و بررسی پالت های Color و Swatches

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۱۶٫۲٫ ابزار Color Sampler و پالت Info

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۱۷٫۲٫ کمک از دستور Color Range در انتخاب ها

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۱۸٫۲٫ لایه ها و چگونگی استفاده از آن ها در فتوشاپ

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۱۹٫۲٫ مفهوم ادغام لایه ها و نحوه اجرای آن

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۲۰٫۲٫ دستور کاربردی Transform و کار با دستورات زیر مجموعه آن

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۲۱٫۲٫ معرفی ابزار براش و کاربرد آن در فتوشاپ

به بالای صفحه بردن