فتوشاپ‌کار - خدمات طراحی گرافیک و آموزش

این مجموعه آموزشی با ویرایش 14 نرم‌افزار فتوشاپ در 83 ویدیو در سال‌های گذشته ضبط گردیده و به صورت رایگان ارائه شده است. با توجه به ماهیت ابزارها و دستورات نرم‌افزار، مشکلی در یادگیری شما با ویرایش‌های جدید پیش نخواهد آمد.

Scroll to Top