دوره آموزش فتوشاپ (رایگان)


دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۱٫۱٫ تصاویر نقشه بیتی (Bitmap یا Raster) و تصاویر برداری (Vector)

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۲٫۱٫ رنگ های اصلی افزایشی و رنگ های اصلی کاهشی

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۳٫۱٫ مُدهای رنگ و فضاهای رنگ

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۴٫۱٫ بررسی مفهوم عمق رنگ

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۵٫۱٫ هیستوگرام و سطوح مختلف روشنایی

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۶٫۱٫ مفهوم لایه ها در نرم افزارهای گرافیک

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۱٫۲٫ محیط کاری نرم افزار فتوشاپ و سفارشی کردن آن

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۲٫۲٫ روش های باز کردن تصاویر در محیط کاری

دوره آموزش فتوشاپ

رایگان

۳٫۲٫ تنظیمات نمایش تصاویر در محیط کاری

به بالای صفحه بردن